Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde 'Genk-Maaseik'
Home / Behandelingen / Botankers

Botankers

De orthodontist heeft voor het verplaatsen van gebitselementen soms een extra verankering nodig. Het is niet altijd mogelijk hiervoor voldoende verankering in het aanwezige gebit te vinden. Dit probleem kan de kaakchirurg oplossen door een verankeringsmogelijkheid aan te brengen.
Er bestaan twee systemen:

Enkelvoudig klein schroefje

Deze wordt, na een plaatselijke verdoving en na het boren van een klein gaatje in het bot, op de door de orthodontist aangegeven plaats geschroefd. Aangezien het een klein schroefje betreft, kan dit nog wel eens loslaten. Het is doorgaans vrij eenvoudig om een nieuw schroefje te herplaatsen. Aan het einde van de behandeling moet het schroefje verwijderd worden, dit gebeurt meestal door de orthodontist.

Het Bot-anker

Het bot-anker wordt meestal gebruikt wanneer er grotere verplaatsingen nodig zijn. Het botanker is een plaatje, wat met twee tot vier schroefjes wordt vastgezet onder het tandvlees. Hieraan is een haakje bevestigd, wat doorheen het tandvlees zit. Aan deze haakjes kan orthodontische apparatuur worden bevestigd. Deze plaatjes worden soms onder plaatselijke verdoving geplaatst, soms onder narcose. Aan het einde van de behandeling moet dit plaatje door de kaakchirurg worden verwijderd.

VOOR DE BEHANDELING:

 • De behandeling wordt niet onmiddellijk tijdens de eerste afspraak uitgevoerd. Er is vooraf een onderzoek nodig om te bepalen of er bij u een botanker kan worden geplaatst. Meestal bestaat dit uit het vervaardigen van een radiografie van het kaakbeen (OPG of 3D-scan).
 • U krijgt bij de eerste raadpleging een exact prijsbestek over de kosten van de geplande behandeling. .
 • Deze ingreep kan, afhankelijk van de wensen en de leeftijd van de patient, zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose worden uitgevoerd.

NA DE BEHANDELING:

 • Na de ingreep krijgt u uitleg over de te verwachten nalast en wat u wel en niet mag doen. Daarnaast krijgt u ook een voorschrift mee met gepaste medicatie (vb pijnstillers / antibiotica/…)
 • 1 week na de ingreep krijgt u bij ons een controle-raadpleging om de wondgenezing te controleren. Het is ook van belang om 2 weken na de ingreep een afspraak te maken bij de orthodontist om de beugelbehandeling met het botanker dan reeds te starten.

FAQ

 • Supplement ? ereloon-supplement ?
 • Er bestaan verschillende types bloedverdunner. Sommige (krachtige) bloedverdunners moeten voor een chirurgische ingreep worden gestopt, andere niet. Dit is ook zo voor ingrepen onder lokale verdoving. Of u moet stoppen met de bloedverdunner en hoe lang op voorhand u deze dient te stoppen wordt geval per geval bekeken. U kan niet altijd zomaar stoppen met de bloedverdunner. Het is daarom van belang om dit altijd te vermelden wanneer u telefonisch een afspraak maakt. De arts zal vervolgens samen met u nakijken of u de bloedverdunner moet stoppen voorafgaand aan de geplande ingreep.
 • Bij klassiek koeling met ijs is het beter om niet continu te koelen. Te lang ijs op de wangen kan kramp van de kauwspieren veroorzaken waardoor deze pijnlijk worden en je de mond minder makkelijk kan openen. Koel daarom met rustpauzes tussenin. Een viertal koelende sessies van 20 mininuten de dag van de ingreep is voldoende.
  Koelen om de zwelling tegen te gaan is enkel nuttig tijdens de eerste 24 tot 48 uur na de ingreep. Daarna heeft koelen geen zin meer.
 • Neem pijnstillers alvorens de verdoving is uitgewerkt (binnen de 2 u na de ingreep)
  Neem de pijnstillers zoals voorgeschreven. Het type pijnstiller die u krijgt voorgeschreven is meestal een ontstekingsremmer (type ibuprofen). Gemiddeld dient u deze ontstekingsremmer 3 tot 5 dagen in te nemen. Bouw de pijnstiller tijdig af om maaglast te voorkomen.
 • Dit betekent dat u 6 uur voor de ingreep geen vast voedsel meer tot u mag nemen. Een slokje water om eventuele medicatie in te nemen kan wel tot 2 u voor de ingreep (enkel water !). Indien u deze richtlijnen niet strikt naleeft zal de ingreep worden uitgesteld,
 • U mag (en moet) de tanden poetsen onmiddellijk na een kaakoperatie. Dit om infecties te voorkomen. De beperkte mondopening en aanwezige zwelling maken het de eerste dagen moeilijk om de tanden goed te poetsen. Wij raden het gebruik van een kindertandenborstel aan omdat deze klein en zacht zijn. Vaak wordt de mondhygiene nog ondersteund met een mondspoelmiddel.
 • Het plaatsen van een botanker wordt niet volledig door het ziekenfonds terug betaald. De kostprijs van een botanker wordt bepaald door verschillende factoren: Type botankers, aantal botankers,…
  U krijgt tijdens het advies-gesprek een exact prijsbestek voor de geplande behandeling.
 • Sinds 2005 beschikt onze afdeling (als een van de eerste kaakchirurgische praktijken in Vlaanderen) over een CBCT-toestel of Cone-Beam CT.

  Wat is het verschil tussen een Cone-beam CT en een OPG:
  Bij een OPG worden de kaken afgebeeld in 2 Dimensies. Met een Cone-beam CT kunnen 3-dimensionele beelden van het kaakbot en de omliggende structuren worden gemaakt.
  Deze 3D beelden zijn vaak noodzakelijk bij de planning tot het plaatsen van implantaten. Er moet immers voldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat op een veilige en voorspelbare manier te plaatsen. Anderzijds stelt de cone-beam ons in staat om belangrijke anatomische structuren in de kaakbeenderen te visualiseren en eventueel virtuele planningen te vervaardigen.

  Wat is het verschil tussen een Cone-beam CT en een klassieke CT ?:
  Het grote voordeel van de cone-beam CT is een enorme daling van de stralingsdosis. Slechts 1/60 ten opzichte van de vroeger routinematig gebruikte stralingsdosis en 1/6 van lage dosis CT (laagste stralendosis die met een klassieke CT-scan kon bekomen worden). Ook kan de onderzoeksduur sterk beperkt worden: een routine onderzoek duurt slechts 20 seconden, een hoge resolutie onderzoek duurt 40 seconden.
  Een ander voordeel is dat de patiënt in zittende houding wordt onderzocht. Niveaubeelden in de sinussen kunnen hierdoor beter worden herkend en de weke delen van het aangezicht en hals kunnen hierdoor in een niet-liggende houding worden beoordeeld. Dit is noodzakelijk voor de virtuele planning van gecombineerde orthodontisch-chirurgische ingrepen, waarbij gestreefd wordt naar een optimale occlusie en esthetiek.
  De Cone Beam CT is beschikbaar op onze raadpleging. Hierdoor kan deze scan onmiddellijk tijdens de eerste raadpleging worden genomen en hoeft u geen extra afspraak te maken op de afdeling radiologie.
  Sinds februari 2016 beschikt de afdeling over een gloednieuw toestel met betere beeldkwaliteit alsook integratie van 3D-fotografie van het aangezicht.