Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde 'Genk-Maaseik'
Home / Behandelingen / kaakreconstructie

kaakreconstructie (botopbouw / sinuslift)

Een botopbouw (ook wel augmentatie) is een behandeling, waarbij de boven- en/of onderkaak geschikt wordt gemaakt voor implantaten d.m.v. een bottransplantatie.

Wat is een botopbouw?

Een botopbouw is het verhogen of verbreden van de kaakwal met een bottransplantaat. Meestal heeft dit als doel het kunnen aanbrengen van implantaten.
Indien kleine hoeveelheden bot nodig zijn, kan het benodigde bot ergens uit de mondholte (bijvoorbeeld uit de kinregio of ter plaatse van de verstandskiezen) worden getransplanteerd of kan gebruik worden gemaakt van kunstbot. Deze ingreep kan, afhankelijk van de wensen van de patient, zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose worden uitgevoerd
Wanneer grotere hoeveelheden bot nodig zijn, wordt het bot getransplanteerd vanuit de bekkenkam of het schedeldak. Deze ingreep wordt onder volledige narcose uitgevoerd en vereist 1 of 2 overnachtingen in het ziekenhuis.
Ongeveer vier tot vijf maanden na de botopbouw worden de implantaten geplaatst.

Botopbouw

Wat is een sinuslift ?

In de bovenkaak wordt vaak een zogenaamde sinuslifting uitgevoerd. Als men op de plaats waar vroeger de kiezen stonden wil implanteren, zien we vaak een sterk uitgezakte neusbijholte in de bovenkaak, waardoor de botdikte ter plaatse vaak gering is. Het doel van de behandeling is om de holle ruimte met bot op te vullen.

Tijdens deze behandeling wordt vanuit de mond een botluikje geprepareerd in de bovenkaak. Dit botluikje wordt tezamen met het neusbijholteslijmvlies omhoog geschoven (sinuslift). De neusbijholte wordt daardoor iets kleiner. Dit heeft geen consequenties. In de ontstane ruimte wordt het bottransplantaat aangebracht. Na 3-6 maanden inheling kunnen in het nieuwe bot implantaten worden geplaatst.

Botreconstructie

NA DE BEHANDELING:

 • Voor een kleine reconstructie met kunstbot of bot afkomstig uit de mond is de nalast minimaal (aantal dagen een zwelling van de wang en tijdelijk wat beperkte mondopening).
 • Voor uitgebreidere reconstructies waarbij bot uit het schedeldak of de bekkenkam wordt gebruikt, is een opname in het ziekenhuis nodig. Deze ingrepen worden uitgevoerd onder algehele narcose. Bij het afnemen van bot uit de bekkenkam zijn stijve spieren en moeilijk trappen lopen gedurende 1 week normaal.
 • Na de ingreep krijgt u uitleg over de te verwachten nalast en wat u wel en niet mag doen. Daarnaast krijgt u ook een voorschrift mee met gepaste medicatie (vb pijnstillers / antibiotica/…). Essentieel na een dergelijk ingreep is een goede wondgenezing. Bij een slechte wondgenezing kan een ontsteking ontstaan, wat kan leiden tot (gedeeltelijk) verlies van de botopbouw. Een goede mondhygiene is hierbij van groot belang en tevens wordt roken ten stelligste afgeraden omwille van de negatieve impact op de wondgenezing.
 • U krijgt een controle-raadpleging 1 week tot 10 dagen na de ingreep ter controle van de wondheling en eventueel aanpassen van de bestaande prothese.
 • U krijgt een afspraak voor het plaatsen van de implantaten 3 tot 5 maanden na de botopbouw.

FAQ

 • Supplement ? ereloon-supplement ?
 • Er bestaan verschillende types bloedverdunner. Sommige (krachtige) bloedverdunners moeten voor een chirurgische ingreep worden gestopt, andere niet. Dit is ook zo voor ingrepen onder lokale verdoving. Of u moet stoppen met de bloedverdunner en hoe lang op voorhand u deze dient te stoppen wordt geval per geval bekeken. U kan niet altijd zomaar stoppen met de bloedverdunner. Het is daarom van belang om dit altijd te vermelden wanneer u telefonisch een afspraak maakt. De arts zal vervolgens samen met u nakijken of u de bloedverdunner moet stoppen voorafgaand aan de geplande ingreep.
 • Bij klassiek koeling met ijs is het beter om niet continu te koelen. Te lang ijs op de wangen kan kramp van de kauwspieren veroorzaken waardoor deze pijnlijk worden en je de mond minder makkelijk kan openen. Koel daarom met rustpauzes tussenin. Een viertal koelende sessies van 20 mininuten de dag van de ingreep is voldoende.
  Koelen om de zwelling tegen te gaan is enkel nuttig tijdens de eerste 24 tot 48 uur na de ingreep. Daarna heeft koelen geen zin meer.
 • Neem pijnstillers alvorens de verdoving is uitgewerkt (binnen de 2 u na de ingreep)
  Neem de pijnstillers zoals voorgeschreven. Het type pijnstiller die u krijgt voorgeschreven is meestal een ontstekingsremmer (type ibuprofen). Gemiddeld dient u deze ontstekingsremmer 3 tot 5 dagen in te nemen. Bouw de pijnstiller tijdig af om maaglast te voorkomen.
 • Dit betekent dat u 6 uur voor de ingreep geen vast voedsel meer tot u mag nemen. Een slokje water om eventuele medicatie in te nemen kan wel tot 2 u voor de ingreep (enkel water !). Indien u deze richtlijnen niet strikt naleeft zal de ingreep worden uitgesteld,
 • U mag (en moet) de tanden poetsen onmiddellijk na een kaakoperatie. Dit om infecties te voorkomen. De beperkte mondopening en aanwezige zwelling maken het de eerste dagen moeilijk om de tanden goed te poetsen. Wij raden het gebruik van een kindertandenborstel aan omdat deze klein en zacht zijn. Vaak wordt de mondhygiene nog ondersteund met een mondspoelmiddel.
 • Een botopbouw wordt in de meeste gevallen door het ziekenfonds terug betaald. U krijgt tijdens het advies-gesprek een exact prijsbestek over de geplande behandeling.