Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde 'Genk-Maaseik'
Home / Behandelingen / Snurken / slaap-apneu

Snurken / slaap-apneu

Het obstructief slaapapneusyndroom is een veelvoorkomende chronische aandoening die vaak een levenslange behandeling behoeft. Symptomen van slaapapneu zijn luid snurken en vermoeid gevoel bij het opstaan, zelfs na een volledige nachtrust.

Ongeveer 5% van de mannen leidt aan slaapapnoe (bij vrouwen ligt dit cijfer iets lager) . De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. Slaap-apneu wordt echter slecht onderkend, omdat patienten zich meestal presenteren met vage klachten, die worden afgedaan als burn-out verschijnselen. De symptomen zijn vaak al jaren aanwezig Toch is het van groot belang om slaapapneu te behandelen omdat dit (naast vermoeidheid) tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Slaapapneu kan onder andere leiden tot:
 • Te hoge bloeddruk
 • Chronische slaapstoornissen
 • Hartritmestoornissen
 • Ochtendhoofdpijn
 • Impotentie
 • Beroertes/hartinfarcten
 • Vermoeidheid overdag en concentratiestoornissen
 • Een kortere levensverwachting
 • Depressie
Philips ® heeft in 2012 een groot onderzoek gedaan onder al haar medewerkers op het voorkomen van slaapapneu. De resultaten werden begin maart 2013 gepresenteerd. De opvallendste bevinding is dat 78% van de medewerkers die slaapapneu hebben, hiervan niet op de hoogte was. Dit terwijl ze veelal wel al met klachten rondliepen en sommigen onder behandeling waren voor hartklachten, hoge bloeddruk, depressie en suikerziekte zonder dat de achterliggende slaapapneu door huisarts of specialist herkend was

Er bestaan 2 types slaapapneu:

 • De obstructieve vorm (meest voorkomend 84 %), die ontstaat bij relaxatie van de keelspieren. Een van de voornaamste oorzaken van het slaap-apneu syndroom is een ruimtegebruik achter het gehemelte, de tong en in de keel waardoor de luchtweg tijdens het slapen afgesloten wordt. Hierdoor is het lastig om voldoende lucht naar binnen te krijgen.
 • De centrale vorm, waarbij een stoornis in de hersenen optreedt. Deze vorm is minder frequent.
De diagnose kan worden gesteld door middel van een slaap-onderzoek, (polysomnografie) waarbij de AHI-index wordt bepaald. De AHI index drukt het aantal ademstilstanden per uur uit. De volgende gradaties van apneu worden gebruikt:
 • < 5: normale slaap
 • 5 tot 15: licht OSAS
 • 15 tot 30: matig OSAS
 • > 30: ernstig OSAS

Behandeling

Er bestaan diverse mogelijkheden voor behandeling.
 • Conservatieve maatregelen: aanpassing van de leefwijze (gewichtsvermindering, geen alcohol voor het slapen gaan, geen slaaptabletje).
 • Beugel: Bij milde vormen van OSAS wordt tegenwoordig vaak voor 's nachts een beugel (mandibulair repositie apparaat of MRA) gebruikt, die ervoor zorgt dat de tong niet meer naar achteren kan zakken. De apparatuur lijkt veel op bepaalde uitneembare beugels (activatoren) die orthodontisten gebruiken. Behandelingen met MRA hebben relatief weinig nadelen en bijwerkingen, behalve potentieel negatieve effecten op de tanden. Een grondig en gespecialiseerd tandheelkundig nazicht voor de start van een behandeling met MRA is dan ook noodzakelijk.
 • Luchtdruk: Bij ernstig OSAS is positieve drukbeademing, Positive Airway Pressure (PAP), de eerste keuze. Drukbeademing is geen genezing van de slaapstoornis, maar een (levenslange) behandeling. Hierbij wordt een masker aangemeten die u levenslang dient te dragen tijdens de slaap.
 • Andere middelen: Als de slaapstoornis zich voordoet bij rugslapen, kan een tennisbal in de rugzijde van de pyjama bevestigd worden om te beletten dat op de rug wordt geslapen. Middelen zoals neuspleisters of diverse spray's zijn in het algemeen weinig succesvol.
 • Operatie: Soms is het mogelijk en/of noodzakelijk een operatie te laten verrichten die als doel heeft de luchtweg te verbeteren.
Bij de chirurgische kaakcorrectie, een kaakosteotomie, wordt de boven- en/of onderkaak los gemaakt en naar voren verplaatst. Door deze operatie ontstaat er meer ruimte in de keel en verbetert de luchtdoorstroming tijdens het slapen. Het is een effectieve operatieve behandeling en een permanente oplossing tegen snurken en slaapapneu.

Vooral patiënten met ernstig slaapapneu, bij wie andere behandelingen niet goed werken, kunnen veel baat hebben bij een kaak-osteotomie. De behandeling wordt ook gedaan bij mensen bij wie de onderkaak (te) ver naar achteren ligt. Voor patiënten die niet de rest van hun leven met een CPAP of een MRA willen of kunnen slapen, is deze behandeling soms ook een uitkomst.

Twijfelt u? , neem contact met uw huisarts of met ons. Behandeling ervan is essentieel om ernstige gezondheidsproblemen te vermijden.

Maxillary Mandibular advancement with genioplasty for airway (OSAS)