Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde 'Genk-Maaseik'
Home / Behandelingen / Kaakcorrectie

Kaakcorrectie

Een afwijkende beet kan het gevolg zijn van een onevenwichtige groei tussen boven- en onderkaak. Hierbij is een klassieke beugelbehandeling vaak niet in staat het probleem te corrigeren en is een kaakcorrectie noodzakelijk. Met deze ingreep wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen de tanden, de kauwspieren en het kaakgewricht. Niet enkel de beet wordt gecorrigeerd, maar er wordt tijdens de planning ook rekening gehouden met de gelaats-esthetiek en eventuele snurk- of luchtwegproblematiek

De ingreep vindt plaats onder algemene narcose en gebeurt via de mond. Er zijn geen uitwendige littekens.

VOOR DE BEHANDELING:

 • Om een goed en stabiel resultaat te bereiken is bijna altijd vooraf een beugelbehandeling noodzakelijk. Gemiddeld duurt een dergelijke voorbereidende beugelbehandeling 1 jaar. Vaak wordt u voor de start van de beugelbehandeling door de orthodontist langsgestuurd.
 • Bij de eerste consultatie wordt een grondige analyse gedaan van uw aangezicht:
  • Klinische analyse van uw gezicht en gebit
  • Gelaatsfoto`s
  • Radiografie (Cone Beam CT)
  • Gebitsafdrukken
 • Er wordt geluisterd naar uw klachten en wensen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan vragen over de mogelijkheid tot cosmetische correcties van bijvoorbeeld neus, kin of hals.
 • Vervolgens wordt in samenspraak met de orthodontist het behandelplan met u besproken.
 • Kom minstens vier maanden voor de operatie bij ons langs om de operatiedatum vast te leggen.
 • Drie weken voor de operatie worden tandmodellen genomen om de kaakverplaatsing te plannen en te simuleren. Dit gebeurt meestal via de computer in 3D. (Bekijk de demofilm)
 • Vergeet enkele dagen voor de ingreep niet bij uw orthodontist langs te gaan om chirurgische haakjes te laten bijplaatsen op de beugel.-

NA DE BEHANDELING:

 • U verblijft 1 tot 2 nachten in het ziekenhuis
 • De dag na de ingreep worden rontgenfoto`s gemaakt en een dietiste geeft u aangepast voedingsadvies.
 • De zwelling neemt de eerste drie dagen toe en houdt de eerste week aan. Daarna neemt deze af en na drie weken is nagenoeg geen zwelling meer op te merken. Op onze afdeling werken we met geavanceerde koelingssystemen om de zwelling zoveel als mogelijk te beperken.
 • Het gevoel in de lippen is vaak tijdelijk gestoord.
 • U kan de mond onmiddellijk openen en sluiten. Zachte voeding de eerste 6 weken is noodzakelijk. Elastiekjes begeleiden u in uw nieuwe beet. U mag (en moet) de dag na de operatie tanden poetsen. Omwille van de zwelling en beperkte mondopening adviseren wij het gebruik van een zachte kindertandenborstel.
 • Na ontslag uit het ziekenhuis wordt u poliklinisch opgevolgd. Soms zitten er gedurende een aantal weken elastiekjes tussen de boven- en de onderkaak. U kunt leren om ze zelf in en uit te doen.
 • De meeste mensen kunnen na twee weken hun normale activiteiten op school of op het werk weer hervatten.
 • De plaatjes en schroefjes waarmee de kaken tijdens de operatie zijn vastgezet, zijn vervaardigd uit titanium en kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in het lichaam achterblijven.
 • Uw orthodontist herstart met de afwerkende beugelbehandeling 6 weken na de operatie. De afwerkingsfase duurt gemiddeld nog 6 maanden.

Osteotomie

Afhankelijk van de afwijking wordt een operatie uitgevoerd in de boven- en/ of onderkaak en/ of kin.

Onderkaak (BSSO)

Bovenkaak (Le Fort) )

Kin (genio-plastie)

Verbreding van de bovenkaak

 • Een te smalle bovenkaak kan aanleiding geven tot een gestoorde beet, scheefstand van de tanden en bemoeilijkte ademhaling.
 • Deze kaakverbreding kan enkel worden uitgevoerd in combinatie met een beugelbehandeling. Uw orthodontist zal kiezen voor tand- of bot-afgesteunde module.
 • Bij deze operatie wordt de bovenkaak op strategische plaatsen chrirugisch verzwakt, zodat deze met de geplaatste module kan worden verbreed.
 • Deze operatie wordt uitgevoerd tijdens een dagopname.

Verbreding van de bovenkaak

Postoperatieve koeling

In de eerste week na de kaak-operatie wordt niet de pijn maar de zwelling als het meest hinderlijk ervaren door de patienten. Enige zwelling is onvermijdelijk, maar om dit tot een minimum te beperken wordt onder meer gebruik gemaakt van postoperatieve koeling.
Recent is op onze afdeling een geavanceerd koelings-systeem in gebruik genomen. Hierbij wordt na de operatie een speciaal hiervoor ontwikkeld masker op het gezicht geplaatst. Dit masker zorgt voor een continue, gelijkmatige koeling van het gezicht. Met dit systeem kan de postoperatieve zwelling veel beter worden voorkomen dan met klassieke koeling door ijs.

Sinds korte tijd is dit systeem ook beschikbaar (te huur) voor thuis-gebruik. Voor meer info: raadpleeg uw arts.`


FAQ

 • In de eerste week na de kaak-operatie wordt niet de pijn maar de zwelling als het meest hinderlijk ervaren door de patienten. Enige zwelling is onvermijdelijk, maar om dit tot een minimum te beperken wordt onder meer gebruik gemaakt van postoperatieve koeling.
  Recent is op onze afdeling een geavanceerd koelings-systeem in gebruik genomen. Hierbij wordt na de operatie een speciaal hiervoor ontwikkeld masker op het gezicht geplaatst. Dit masker zorgt voor een continue, gelijkmatige koeling van het gezicht. Met dit systeem kan de postoperatieve zwelling veel beter worden voorkomen dan met klassieke koeling door ijs.
  Bij klassiek koeling met ijs is het beter om niet continu te koelen. Te lang ijs op de wangen kan kramp van de kauwspieren veroorzaken waardoor deze pijnlijk worden en je de mond minder makkelijk kan openen. Koel daarom met rustpauzes tussenin. Een viertal koelende sessies van 20 mininuten de dag van de ingreep is voldoende.
  Koelen om de zwelling tegen te gaan is enkel nuttig tijdens de eerste 24 tot 48 uur na de ingreep. Daarna heeft koelen geen zin meer.
 • De eerste week na de ingreep is het eten moeizaam en wordt dit beperkt tot een vloeibaar of gepureerd dieet. Het eten gaat moeizamer omwille van de aanwezige zwelling en de beperkte mondopening.
  Vanaf de tweede week na de ingreep wordt de beet begeleid door zachte elastiekjes waarbij u zal worden aangeleerd om deze zelf in en uit te doen. Het eten wordt hierdoor makkelijker en u mag zachte voeding gebruiken.
  In principe dient u 6 weken enkel zacht voedsel te eten, daarna kan u terug hard voedsel kauwen.
 • U mag (en moet) de tanden poetsen onmiddellijk na een kaakoperatie. Dit om infecties te voorkomen. De beperkte mondopening en aanwezige zwelling maken het de eerste dagen moeilijk om de tanden goed te poetsen. Wij raden het gebruik van een kindertandenborstel aan omdat deze klein en zacht zijn. Vaak wordt de mondhygiene nog ondersteund met een mondspoelmiddel.
 • Pijn na een kaakoperatie is doorgaans minimaal en kan makkelijk met beperkte pijnstilling onder controle worden gebracht. U krijgt een voorschrift voor aangepaste pijnmedicatie mee van uw behandelende arts.
 • Omwille van mogelijke wachtlijsten, raden wij u aan om een 4-tal maanden voor de ingreep langs te komen om de operatie te plannen. Uw orthodontist kan meestal een goede inschatting maken over de geplande tijdsduur van de voorbereidende orthodontie. Hij/ zij kan u tijdig kan verwijzen om de ingreep reeds te plannen in de voor u gewenste periode.
 • Er bestaan verschillende types bloedverdunner. Sommige (krachtige) bloedverdunners moeten voor een chirurgische ingreep worden gestopt, andere niet. Dit is ook zo voor ingrepen onder lokale verdoving. Of u moet stoppen met de bloedverdunner en hoe lang op voorhand u deze dient te stoppen wordt geval per geval bekeken. U kan niet altijd zomaar stoppen met de bloedverdunner. Het is daarom van belang om dit altijd te vermelden wanneer u telefonisch een afspraak maakt. De arts zal vervolgens samen met u nakijken of u de bloedverdunner moet stoppen voorafgaand aan de geplande ingreep.
 • Dit betekent dat u 6 uur voor de ingreep geen vast voedsel meer tot u mag nemen. Een slokje water om eventuele medicatie in te nemen kan wel tot 2 u voor de ingreep (enkel water !). Indien u deze richtlijnen niet strikt naleeft zal de ingreep worden uitgesteld, omdat de narcose dan niet veilig kan worden uitgevoerd.